FN-sambandet er en uavhengig informasjonsorganisasjon med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. Vi er en medlemsorganisasjon, og målet vårt er å øke kunnskap, engasjement og skape debatt om FN og internasjonalt forpliktende samarbeid. FNs bærekraftsmål, menneskerettigheter, klima- og miljø, fredsbevarende arbeid er blant våre prioriterte temaer. FN-sambandet har 29 ansatte, fordelt på arbeidsteder i Oslo og i tre regioner. 
Stillingstittel Avdeling Arbeidssted Språk Publiseringsdato Søknadsfrist Arbeidssted
Vi har ingen ledige stillinger for øyeblikket.
    
Fritekst: